Stavby jezírek - Stahl 

+420 608 302 306

Gravitační zapojení BUBNOVÉ FILTRACE

PODROBNÝ NÁHLED GRAVITAČNÍHO ZAPOJENÍ BUBNOVÉ FILTRACE:Dopřejte svým rybám i sobě dokonalý požitek v průzračné vodě bez patogenů a chemikálií.Nejmodernější systémy pro koupací a okrasná jezírka


Blog o jezírkách a jejich stavbě

Tento blog je určen všem, kteří se zajímají o stavby koupacích nebo zahradních jezírek a  vítají nové poznatky a novinky v technologiích. Na vše se budeme snažit najít odpovědi.  Preferujeme nové technologie .

Plánování a stavba jezírka

Pokud jste dospěli k rozhodnutí vystavět si koupací jezírko, je důležité si vše dobře promyslet. Na hotovém jezírku se velmi těžko dělají změny a cesta zpět neexistuje a nebo je velice finančně nákladná. Je třeba dodržet několik pravidel ,které Vám zde postupně nastíníme:

Ať budete stavět svépomocí a nebo s realizační firmou rozmyslete si jak velké jezírko chcete postavit. Jaké jsou Vaše možnosti připojení na rozvody elektřiny a vody a jaké budou i finanční náklady na budoucí provoz.Pokud si vyberete realizační firmu ,nejlepším ukazatelem jsou reference od majitelů z předchozích realizací.Před uzavřením smlouvy si vyžádejte schématický náčrt jezírka, ideálně si nechejte vypracovat projekt a schéma umístění technologie.

Stavba jezírka

Stavba obvykle začíná výkopy. V ideálním případě se výkop bude provádět bagrem. V horším případě ručně. Je důležité zajistit co s odvezenou zeminou. Výkop bagrem cca 30m3 vyjde zhruba na 30 000 Kč Stavební práce by měla provádět zkušená stavební firma, v ideálním případě by měl být zhotoven projekt včetně statického výpočtu. Cena projektu se pohybuje mezi 25 - 40 tisíci.Potrubí by mělo být uloženo do pískového lože , kritická místa podbetonujte. K vedení vody používejte potrubí DN 110 NEBO 160 menší průměry jsou nevhodné.

PROČ KOUPIT BUBNOVÝ FILTR?

Bubnová filtrace je v současnosti nejúčinnější a ekonomicky nejefektivnější způsob odstraňování nečistot ze zahradního jezírka či nádrže. V porovnání s jinými druhy filtrací se stejným průtokem dokáže bubnový filtr odstranit z vody více nečistot. Navíc provozní náklady filtru jsou velmi nízké a díky moderním technologiím vyžaduje minimální údržbu. Na počátku nového tisíciletí byly bubnové filtrace pro většinu chovatelů okrasných ryb cenově nedostupné. Mnoho lidí si neuvědomovalo výhody této novinky a spíše ji považovali za zbytečný luxus. Situace se začala měnit v následujících letech, kdy na trh vstoupili noví výrobci bubnových filtrací a ceny začaly klesat. Dnes jsou bubnové filtrace považovány za nezbytnou součást kvalitně navržených zahradních jezírek pro chov okrasných ryb, zejména koi kaprů

.JAK FUNGUJE BUBNOVÝ FILTR?

Bubnový filtr je konstruován tak, aby zachycoval z vodního toku i velmi jemné částice nečistot (< 70µ).Pomocí gravitace nebo vodního čerpadla protéká voda vnitřkem bubnového filtru přes stěnu směrem ven. Nečistoty se usazují na sítu upevněném na stěně filtru, který má určitou jemnost (standardně 70µ).Bubnový filtr má zabudovaný kontrolní systém, který zabraňuje ucpaní filtrace. Tento systém neustále monitoruje úroveň hladiny vody ve filtru. V případě ucpání filtru postupným nahromaděním nečistot dojde ke změně úrovně hladiny vody, což aktivuje čistící proces. Během čistícího procesu je buben filtru omýván zvnějšku vodou, kterou rozstříkávají trysky napojené na zabudované čerpadlo. Znečištěná voda se shromažďuje na vnitřní straně bubnového filtru a odtéká do žlabu napojeného na kanalizaci. Pro zajistění důkladného vyčistění bubnového filtru pokračuje proces čištění ještě 14 vteřin poté, co se úroveň hladiny vody dostala do normálu.

PROČ KOUPIT BUBNOVÝ FILTR OD KOI STAHL?

Máme  řadu bubnových filtrů, které vyrábíme a montujeme v Nizozemí. Tím, že děláme všechno sami, testujeme a máme vlastní zkušenosti se stavbou jezírek, jsme dosáhli konceptu, který splňuje maximální požadavky na kvalitu. Díky tomu jsou naše bubnové filtry nejen inovativní, ale také odolné a spolehlivé. Kromě dodávky bubnových filtrů nabízíme také servis při instalaci a údržbě. Bubnová filtrace jsou poháněné průmyslovým motorem s točivým momentem 210 NM, které byl speciálně vyroben pro tento účel. Tento motor je přesně usazen tak, aby se zabránilo úniku a deformaci. Standardně je dodáváno také splachovací čerpadlo Oase. Tato čerpadla jsou známa svou spolehlivostí, a proto je zde také 3-letá záruka. Ještě důležitější (nejen pro vás, ale i pro ryby) je naše elektronika. Buben je ovládán logickým obvodem Logo 8 od firmy Siemens. Tato nová generace logických obvodů je vhodná pro všechny požadavky zákazníků a je mimořádně spolehlivá, tak spolehlivá, že i velká zařízení na úpravu vody spolupracují se společností Siemens.

SIEMENS LOGO8 ZAJIŠŤUJE:

Zastavení čerpadla pokud je úroveň vody v jezírku příliš nízko a jeho opětovné spuštění, jakmile se úroveň hladiny vrátí do normálu. Zabraňuje otáčení bubnu pokud je zvednutý kryt filtru. Automatické čistění filtru Přístup k datům přes internet Ovládání přes mobilní aplikaci Prodloužení nebo zkrácení délky čistícího procesu Zobrazuje celkový počet čistících procesu i počet čistících procesů za den Upozornění v případně suchého chodu Možnost připojit další splachovací čerpadlo a mnoho možností, jak rozšířit kontrolu nad filtrem podle vašich představ

FUNKCE ZELENÉHO TLAČÍTKA NA OVLÁDACÍM PANELU:

1 stisknutí: Spustí proces čištění filtru2 stisknutí rychle za sebou: Spustí proces čištění filtru a odtoku (TROMMEL 100, Biodrum 200)4 stisknutí rychle za sebou: Spustí nouzový režim. Opakovaně spouští čistící proces. Plovák je pak mimo provoz Podržení na 3 vteřiny: Vynuluje počet čistících procesů Podržení na 8 vteřin: SMS modul zašle testovací upozorňující zprávu (pokud je modul přítomen)Během stisku: Zobrazí počet čistících procesů

NASTAVENÍ:

Doba čistícího procesu: Kolik vteřin se má oplachovat filtr. Suchý chod: Po kolika vteřinách se má čerpadlo jezírka vypnout. Filtr také zasílá SMS upozornění. Anti-pendulum: Po kolika minutách po suchém chodu se má filtr opět spustit proplachovací cyklus: Vypláchnout odtok každých X čistících procesů Nouzový chod: Spustit proces čištění filtru každých X minut. Plovák je pak mimo provoz

OBRAZOVKA:

V nečinnosti: Zobrazuje se počet čistících procesů za den Během čistícího procesu: Zobrazuje čas čistícího procesu Otevřený kryt: Obrazovka je červená a zobrazuje upozornění na otevřený kryt filtru Během závady: Obrazovka bliká červeně a zobrazuje počet pokusů o spuštění filtru Během stisknutí: Zobrazuje celkový počet čistících procesů Během nouzového chodu: Obrazovka je červená a zobrazuje čas chodu v nouzovém režimu

KONSTRUKCE:

Kromě veškeré technologie našich filtrů jsme uvažovali také o konstrukci. Všechny desky jsou frézovány vlastním frézovacím strojem tak, aby nedošlo k žádnému napětí při svařování. Všechny vstupy a výstupy také nejsou svařeny, ale roztaveny. Tím je zajištěno, že spojení bude mnohem silnější než svařovaná trubka. Trubky, které jsou přivařeny k PP desce, mohou snadněji prasknout. Vyvinuli jsme pro to technologii, která to znemožňuje. V bubnu je také integrován lapač řas a listů, takže vláknité řasy a listy lze lépe odstranit. Dva obtokové kanály ve stěně bubnu zajišťují, že filtrace bude fungovat i v případě nouze a že biologická část Biodrumů nebude zastavena. Prohlédněte si nabídku našich bubnových filtrů za skvělé ceny.

Stavby jezírek - Stahl 
Podle čeho určím jak velkou filtraci pro své jezírko potřebuji. ?

Filtrace musí mít průtok vody takový, jaký je objem Vašeho jezírka. Pokud máte jezírko 20m3 tak průtok filtrací musí být 20m3. Toho docílíme v gravitačním systému instalací minimálně dvou potrubí o průměru 110mm. Dalším předpokladem funkční filtrace je instalace dostatečně výkonného čerpadla. V našem případě to znamená nainstalovat 2 čerpadla s výkonem 15m3 celkem tedy 30m3 . Je to proto ,že čerpadla v lepším případě pracují na 2/3 svého výkonu.


Mohu používat dešťovku nebo vodu ze studny jako zdroj vody v jezírku?

Majitelé malých jezírek jsou během spalujících letních měsíců kreativní, aby zachránili cennou vodu a ryby. Mnozí úspěšně řeší problém doplnění vodních hladin studnami. Pokud o takových opatřeních uvažujete, proveďte před čerpáním standardní vodní test. Měli byste znát úrovně slanosti a související chemii. Mnoho lidí si neuvědomuje, že studená voda neobsahuje to co by obsahovat měla. I když je studniční voda čistá , před přidáním do jezírka by měla být provedena její úprava. Měříme PH , KH a GH . Dešťovka je naprosto nevhodná bez předchozí úpravy.

ČERPADLOVÉ NEBO GRAVITAČNÍ ZAPOJENÍ FILTRACE?

Gravitační zapojení:

Vždy doporučujeme nastavit filtr gravitačně. Filtr je umístěn na úrovni vody a vyčnívá asi 11-14 cm nad hladinu vody. Díky působení gravitace se váš filtr naplní vodou. Jezírkové čerpadlo přesouvá vodu z vašeho filtru zpět do rybníka.

Čerpadlové zapojení:

Pokud je zvolen systém čerpadlového zapojení, je třeba vzít v úvahu několik věcí. Za prvé systémy napájené čerpadlem mají menší kapacitu. Vezměte v úvahu ztrátu 30%. Například: Při gravitačním zapojení zvládne Biodrum 100 maximálně 50 m3 za hodinu a v systému s čerpadlem však maximálně 35 m3.Za druhé biologická část také nebude zcela naplněna vodou, takže v ní bude také méně biologického materiálu,

Naše rada je vždy zvolit gravitační systém.

VÝZNAM FILTRU S POHYBLIVÝM LOŽEM V RAS

Čistý zdroj vody bez kontaminantů nebo patogenů je v RAS nezbytností. Filtr s pohyblivým ložem je jedním z biofiltrů, jehož primárním cílem je kontrolovat koncentraci neionizovaného amoniaku (NH3) ve vodě, protože je pro ryby velmi toxický. Bio-médiaFiltr s pohyblivým ložem obsahuje bioprvky, jako jsou kuličky, Hel-x nebo porézní pěna s vysokým specifickým povrchem, na kterém mohou žít nitrifikační bakterie. Filtr obvykle obsahuje kolem 50 % vody a 50 % bioprvků, které se pohybují dmychadly ve spodní části filtru. Tímto způsobem mají bakterie žijící na bioprvcích neustálý přístup ke kyslíku a čpavku. Účinnost biofiltru přímo souvisí s celkovým množstvím bakterií ve filtru. Aby bylo možné mít filtr s kompaktním pohyblivým ložem, je žádoucí mít vysoce specifické, chráněné povrchové filtrační médium, na kterém se mohou nitrifikační bakterie uchytit a růst. Na trhu existují různé typy biomédií, z nichž každé má své vlastní specifikace. Kromě plochy povrchu filtračního média jsou dalšími důležitými faktory určujícími rychlost, jakou probíhá přeměna amoniaku na dusičnany, koncentrace amoniaku, hladina O2, teplota vody, pH a organické látky ve vodě systému. Je důležité si uvědomit, že před nitrifikací je nutné odstranit co nejvíce organické hmoty, protože jinak negativně interferuje s nitrifikací. K tomuto účelu se používají Bubnové filtry - Drum .Organická hmota ve filtru s pohyblivým ložem může udusit nitrifikační bakterie a může dokonce vést k rozvoji heterotrofních bakterií, které rostou mnohem rychleji než nitrifikační bakterie. Tento filtr je opět potřeba denně sledovat a je třeba dbát na to, aby bakterie měly vhodné podmínky pro rozklad amoniaku. Chovatel RAS se musí starat nejen o ryby, ale také o bakterie. Neustálý pohyb Biofiltr s pohyblivým ložem provádí převážně nitrifikaci, ale také určité provzdušňování a odplyňování. Korálky nebo jiné biologické prvky musí být neustále v pohybu, v každé části filtru! Nesmí se vyvíjet žádné mrtvé oblasti, protože by mohlo docházet k nežádoucímu hromadění organické hmoty a mohly by nastat anaerobní podmínky. Je proto nutné silné provzdušňování. Provzdušňování také udržuje optimální hladinu kyslíku pro bakterie. Neustálý pohyb všech biofiltračních médií je nezbytný pro optimální nitrifikaci, provzdušňování a odplyňování. Filtr s pohyblivým ložem je obecně umístěn za filtrem s pevným ložem a před odplyňovačem a obohacením kyslíkem, před vodou vracející se do kultivační nádrže. Část CO2 ve vodě bude odstraněna, stejně jako veškerý plyn N2 produkovaný v důsledku denitrifikace ve filtru s pevným ložem. V důsledku turbulence do sebe prvky narážejí, což vede k samočištění (není potřeba zpětného proplachu). To také znamená, že nitrifikační bakterie se mohou uchytit pouze na chráněném povrchu bioprvků. Při použití filtrů s pohyblivým ložem je důležité zkontrolovat, že proudem vody do čerpadel nejsou nasávány vzduchové bubliny, protože by to mohlo vést k přesycení dusíkem. Ze 102 % může dojít k onemocnění plynových bublin z přesycení dusíkem a tomu je samozřejmě třeba předcházet. V zásadě odplyňovač odstraní přebytečný dusík, ale je lepší být v bezpečí, než litovat. Nitrifikace (aerobní proces) Amoniak je přeměněn na dusičnany (NO3-) ve dvou krocích dvěma skupinami nitrifikačních bakterií. Za prvé, amoniak je oxidován na dusitany (NO2-) několika bakteriálními druhy, z nichž nejběžnějším rodem je Nitrosomonas.  Za druhé, dusitan – který je také toxický pro ryby, ale ne tolik jako amoniak (NH3) – je pak dále oxidován několika skupinami bakterií, z nichž nejznámější je Nitrobacter. Tato konečná oxidace produkuje dusičnany. Dusičnany se budou hromadit, ale nejsou pro ryby vysoce toxické, i když ve vysokých hladinách mohou snížit příjem krmiva. Dusičnany je proto nutné kontrolovat každodenní nebo průběžnou výměnou staré vody nebo denitrifikací v jiném biofiltru. Bakterie potřebují k nitrifikaci dostatek kyslíku. Denitrifikace (anoxický proces) Denitrifikace je rozklad dusičnanů na plynný molekulární dusík (N2). Denitrifikační proces může provádět mnoho bakteriálních druhů. Většina denitrifikátorů jsou heterotrofní bakterie žijící v anoxických nebo na kyslík chudých podmínkách. Během tohoto procesu poskytuje dusičnan molekulu kyslíku a organická hmota se používá jako zdroj uhlíku, čímž se také produkuje CO. Třetím procesem v biofiltrech je organické štěpení heterotrofními bakteriemi. Jedná se o aerobní proces. V chovu pstruhů se často používá kombinace dvou biofiltrů: filtr s pevným ložem a filtr s pohyblivým ložem. Navrženo tak, aby splňovalo specifická výkonnostní kritéria Pro návrh biologického filtru je nezbytné vypočítat očekávanou denní celkovou zátěž amoniakem a povrchovou plochu biomédia potřebnou ke zvládnutí této zátěže při teplotě vody na farmě. Pro správné dimenzování jsou důležité informace týkající se produkce čpavku na kg krmiva a mohou se lišit v závislosti na typu použitého krmiva. Mezi faktory ovlivňující způsob, jakým pstruzi využívají krmivo, patří teplota vody, složení krmiva, hladina krmiva, stravitelnost krmiva a využití krmiva.Alltech Coppens Aqua Center otevře výzkumnou expanzi světové úrovně

Krmiva Alltech Coppens jsou 1 na světovém trhu v kvalitě i udržitelnosti

Alltech Coppens má své vlastní výzkumné centrum s názvem Alltech Coppens Aqua Center (ACAC). ACAC je jediné nizozemské výzkumné centrum, které provádí praktický a aplikovatelný výzkum v oblasti akvakultury. V posledních patnácti letech provedl ACAC stovky studií. Náš tým výzkumu a vývoje zahrnuje členy několika oddělení společnosti Alltech Coppens. Kromě zajištění kvality tato struktura také znamená, že důležitost a integrita provádění výzkumu se odráží s ohledem na organizaci jako celek.

Centrum provádí výzkum v následujících oblastech

  • Vývoj nových produktů a zlepšování stávajících

  • Vývoj náhradních surovin pro rybí moučku a rybí tuk

  • Trávicí funkce a energetický metabolismus ryb

  • Materiály a přísady

  • Optimální úroveň podávání

  • Výkon a požadavky různých druhů ryb

Vize A Cíle

Vize a cíle

Otázky a potřeby našich zákazníků jsou pro činnost našeho R&D Team klíčové. Protože klademe velký důraz na výzkum, zajišťujeme, aby byl dobře organizován a účinně integrován do celkových obchodních operací. Tento přístup znamená, že jsme schopni vyhovět všem požadavkům trhu.

Nejdůležitější téma a dosažené cíle

Rybí moučka a rybí tuk jsou důležitými prvky krmiva pro ryby. Vzhledem k rostoucí ceně a nedostatku těchto dvou materiálů se však Alltech Coppens zaměřuje na snížení podílu rybí moučky a rybího tuku v krmivu pro ryby. Základním principem je vyvinout produkty, které tyto materiály v budoucnu zcela nahradí, abychom mohli vyrábět krmivo pro ryby co nejudržitelněji.

Výzkumný přístup

Výzkum provedený v Alltech Coppens je založen na čtyřech bodech.

Chutnost

Pokud ryby nepřijímají potravu, brzdí to růst a výkonnost.

Výkon

Chutná krmiva musí dobře fungovat, tj. musí vytvářet zdravý růst a zajišťovat efektivní využití krmiva. To je rozhodující faktor pro zisk chovatelů ryb.

Kontrola znečištění

Ryby plavou ve vlastních výkalech. Aby ryby zůstaly zdravé a výkonné, je zásadní, aby tento druh znečištění byl co nejnižší.

Planeta

Zatímco kdysi bylo považováno za luxus vyrábět, kupovat nebo používat udržitelné produkty, nyní je to nutnost, pokud chceme stabilizovat negativní vliv našeho průmyslu na planetu.