Obytné a komerční zavlažování

Domov

HYDRAWISE® SOFTWARE

nejlepší Wi-Fi řešení v průmyslu zavlažování umožňuje Hydrawise Software profesionální správu více míst a poskytuje koncovým uživatelům řadu užitečných funkcí pro úsporu vody. Ve spojení s její robustní aplikací je řízení zavlažování rychlejší a jednodušší než kdy předtím!

Hydrawise je intuitivní software pro on-line ovládání závlahy
kompletně v českém jazyce!

Typ Vodní hospodářství

Platforma iPhone, Android, Web

Maximální počet ovladačů neomezený

Rychlé zpracování návrhu a projekce .Návrh obsahuje grafické výstupy: výkres s uvedenými potřebnými parametry zdroje vody (tlak a průtok), schémata detailů připojení, průvodní zprávu a hrubý odhad ceny materiálu. Celková cena v hrubém odhadu se od podrobné kalkulace cen materiálu nikdy výrazně neliší.

Důležité je aby instalační firma, pocházela z Vašeho okolí . Důvod je dojezdový čas,  znalost samotného prostředí, srážkové úhrny ve Vaší lokalitě a nejčastější podloží. Také při n servisních úkonech, jako je zazimování a jarní spouštění závlahového systému, bude u firmy, která působí ve Vašem okolí čekací lhůta po Vašem telefonátu zcela jistě kratší než u firmy, která je od Vás vzdálena i několik stovek kilometrů.

U zahrad rodinných domů bývá pro automatický závlahový systém jako zdroj vody nejčastěji používána voda z různých zdrojů.  Možná je i jejich kombinace , která je v případě využívání dešťové vody přímo nezbytná. Pozor však na přímé propojení přívodního potrubí vodou z různých zdrojů a různé kvality. 

Od návrhu k realizaci

Nabízíme možnost vypracování profesionálního projektu závlahy společně se stavbou jezírka a nebo jako samostatný projekt .

Cena za projekt je určena pro zahrady o rozloze 0 - 350 m2.

Po vypracování projektu obdržíte projekt s nákresem osazení postřikovačů, hadic, řídící jednotky, čidel aj.

Součástí projektu je i cenová nabídka materiálu včetně prací.


Domov

 

Postaveno na inovacích

HYDRAWISE® SOFTWARE

  • Nástroj pro správu zákazníka: Umožňuje kdykoli přístup k více ovladačům

  • Prediktivní zavlažování ® : Nechte pokročilé algoritmy upravovat zavlažovací plány na základě místních předpovědí počasí, šetřit vodou a podporovat prosperující krajinu

  • Vylepšené statistiky místního počasí : Ponořte se do údajů o počasí pomocí vylepšených ikon a deskriptorů, které usnadňují pochopení dopadu předpovědi na váš plán zavlažování

  • Maximalizujte úspory vody: Hydrawise inteligentně přizpůsobuje plány zavlažování a šetří vodu, aniž by ohrozil zdraví krajiny

  • Bujná krajina: Vytvořte prostředí plné krásy a udržitelnosti přizpůsobením zavlažování jedinečným potřebám vaší krajiny

  • Zůstaňte ve spojení: Nikdy neztrácejte kontakt se svým zavlažovacím systémem – spravujte jej na dálku a snadno